Kuruluş Hakkında

Gerçekler bize muhtaç değil, bugün değilse yarın mutlaka ortaya çıkar. Amacımız yalnızca yarını bugüne taşıyan bir habercilik. Basının sansür, tutuklama ve şiddetin hedefi olduğu günlerin dünde kalması için gazetecilikte ısrar ediyor, gerçeği sırtımızda taşıyoruz. Ancak bir arada başarabileceğimizi biliyoruz. Gerçeği topluma ulaştırmak için çalışkan olmanın sözünü veriyoruz.

Neden Sosyal Medya?

Daktilo, bir sosyal medya gazetesi. Çünkü sosyal medya bize, geleneksel yöntemlerin ihtiyaç duyduğu sermayeye başvurmadan, toplumsal ulaşılabilirliğe sahip özgür habercilik imkanı sağlıyor. Sosyal medya gazetesiyiz çünkü sözümüzü hepimizin ayak bastığı yerden söylemek istiyoruz.

İlkeler

Çıktığımız yolda gazetecilik ilkelerine ve topluma karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz:.

Karınca,

. İnsan hak ve özgürlüklerine saygı duyar

. Irk, dil, din, mezhep, cinsiyet farkı gözetmeksizin toplumsal farklılıklara saygı duyar

. Toplumun doğru haber alma hakkını sonuna kadar savunur

. Gazetecilik etiğinden taviz vermez

. Basın özgürlüğünü savunur, sansüre karşı mücadele eder.