Voleybol
Giriş Tarihi : 08-08-2015 03:12   Güncelleme : 08-08-2015 03:12

K.MARAŞSPOR TFF’Yİ MAHKEMEDE DEVİRDİ

Kahramanmaraşspor Türkiye Futbol Federasyonu aleyhine açtığı davayı kazandı ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu durduruldu. Yıldırım Demirören şok oldu.

K.MARAŞSPOR TFF’Yİ MAHKEMEDE DEVİRDİ

TFF Genel Kurulu'nun kabulüyle yürürlüğe giren Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, başkanımız Fatih Mehmet Ceyhan tarafından yapılan itiraz sonucunda mahkeme kararıyla durduruldu.

Kahramanmaraşspor mahkemeye sunduğu iptal ve terbir talebiyle ilgili gerekçe olarak, "TFF Genel Kurul gündemine TFF Statüsü’nde değişiklik teklifini veren TFF Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’da teklifi geri çektiklerini beyan etmesine rağmen TFF Statüsü değişiklik teklifinin oylanması; TFF Statüsü’nde yapılacak değişikliklerin TFF Statüsü 25/2. maddesi uyarınca 2/3 delege çoğunluğunun kabul oyunu gerektirmesine rağmen 297 delegeden oluşan TFF Genel Kurulu’nda 198 delegenin Genel Kurul salonunda var dahi olmaması ve kabul yeter sayısının oluşmaması; yapılan oylama neticesinde karar yeter sayısının oluşmaması nedeniyle teklifin reddedildiğinin açıklanması ve TFF Genel Kurul İç Tüzüğü’nün 17. maddesi hükmüne aykırı olarak oylamanın tekrar edilmesi; oylamada yeterli sayının oluşup oluşmadığı yönünde ciddi bir tartışmanın varlığına ve hatta Divan Kurulu’nun dahi farklı tespitlerine rağmen TFF Statüsü’nün 25/3. maddesine aykırı olarak alfabetik sıraya göre sayım yapılmamış olması ve metazorik bir yaklaşımlar kabul karar var addedilmesi; anılan kararın TFF Statüsü’nün 25/5. maddesinde açıkça sayıldığı üzere TFF Statüsü’nün diğer hükümlerine, Anayasa’nın 9. ve 36. maddelerine, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 1. maddesine, Avukatlık Kanunu’nun 164 vd. maddelerine aykırı olması" gibi başlıca konuları gösterdi.

Mahkeme Kahramanmaraşspor'un bu talebini yerinde bularak tedbir kararı verdi.